Doorzoek de F.A.Q's

Kosten tewerkstellen van een jobstudent

Jobstudent tot 21 jaar:
Loon wordt berekend op basis van de weddeschalen voor een gewone werkkracht in uw bedrijf. Het minimumloon voor een jobstudent moet minstens het gewaarborgd gemiddeld minimummaandloon zijn.


Jobstudent vanaf 21 jaar:
Hetzelfde loon als een gewone werkkracht in uw bedrijf
Wat echter BELANGRIJK is hier, is dat de sociale zekerheidsbijdrage anders wordt geregeld dan bij normale werkgevers.