STUDENTJOB BLOG

Meisje op laptop

Een cv opstellen kan best ingewikkeld zijn. Misschien ben jij een van die mensen die moeite hebben met het benoemen van de eigen goede eigenschappen, terwijl ze wel precies weten wat er niet goed is. Of je bent juist een van die mensen die zoveel op het cv wil zetten, dat er uiteindelijk een document van 6 pagina’s wordt opgesteld. Ook dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar welke competenties en vaardigheden vermeld je dan en doen het goed op ieder cv?

Het korte antwoord op bovenstaande vraag: er zijn helemaal geen competenties en vaardigheden die het goed doen op ieder cv. Waar ze op het ene cv prima aansluiten bij de gewenste functie, kan je ze bij een andere sollicitatie beter weglaten. Een vaardigheid zoals zelfstandig werken is bijvoorbeeld slim om te benoemen als je solliciteert op een functie waarbij je veel taken zelfstandig moet uitvoeren. Maar wanneer je diezelfde vaardigheid vermeld wanneer je solliciteert op een functie waarin alleen in teamverband gewerkt moet worden, is het de vraag of het een aanbeveling is. 

Het heeft daarom geen zin om met een algemeen cv te solliciteren op allerlei functies, zeker niet wanneer deze functies ook nog sterk van elkaar verschillen. Je kunt het beste solliciteren met een cv op maat dat je per sollicitatie optimaliseert, zodat de werkgever direct ziet dat je je in de vacature hebt verdiept en waarom je een geschikte kandidaat bent.

 

Universele vaardigheden en competenties

Vind je het echt lastig om specifieke vaardigheden of competenties voor op je cv te bedenken? De onderstaande competenties en vaardigheden zijn universeel en komen bij de uitvoering van veel functies goed van te pas.

Samenwerken

Een vaardigheid die in veel functies van pas komt is kunnen samenwerken. Zelfs in een functie waar je veel zelfstandig werkt, zullen er momenten zijn waarop je met collega’s moet overleggen of samen moet brainstormen. Maar benoem deze vaardigheid vooral wanneer je solliciteert op een functie waarin samenwerking belangrijk is. Vaak wordt dit dan ook al in de vacaturetekst vermeld. Dan is het sterk om deze vaardigheid op je cv te vermelden. Benoem dan eventueel in je sollicitatiebrief ook een voorbeeld van een situatie waaruit blijkt dat je inderdaad over deze bekwaamheid beschikt.

Zelfstandig werken

Voor je leidinggevende is het over het algemeen heel prettig wanneer je als werknemer goed zelfstandig kan werken. Benoem dit zeker als sterk punt wanneer de term ook in de vacaturetekst terugkomt. Verwar zelfstandig kunnen werken overigens niet met volledige autonomie. Sommige mensen werken zelfstandig, omdat ze niet over de sociale vaardigheden beschikken om samen te werken. In de meeste functies is een zekere mate van kunnen samenwerken nodig, dus een goede balans hierin is essentieel. 

Communicatieve vaardigheden

Er zijn maar weinig functies waarin je geen enkel contact hebt met anderen. Je communicatieve vaardigheden benoemen op je cv past daardoor ook bijna altijd. Let er echter wel op dat je hierin concreet bent. Benoem bijvoorbeeld specifieke vaardigheden, zoals goed kunnen luisteren of goed dingen kunnen uitleggen aan anderen. Daarnaast zijn er specifieke functies waarvoor het goed is om uitgebreid in te gaan op je capaciteiten op het gebied van communicatie. Denk bijvoorbeeld aan een baan als klantenservicemedewerker, of als verpleegkundige. 

Taalvaardigheden

Goede taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor een goede communicatie. Solliciteer je op een functie waarin klantcontact een grote rol speelt? Benoem dan zeker je taalvaardigheid. Bedenk daarnaast dat je in de horeca, op een klantenservice, maar ook in grotere internationale ondernemingen veel met andere talen in aanraking komt. Engels is dan vaak de voertaal, maar er zijn ook bedrijven die een specifieke afzetmarkt hebben met een andere voertaal. Frans en Duits kunnen dan bijvoorbeeld van pas komen. Het is altijd goed om taalvaardigheden op je cv te vermelden. Maak daarbij onderscheid tussen spreekvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid en geef per onderdeel aan hoe goed je daarin bent. 

Computervaardigheden

De digitalisering gaat steeds verder. Er zijn nog maar zeer weinig functies waarvoor je geen computervaardigheden nodig hebt. Aan de andere kant: tegenwoordig verwachten bedrijven eigenlijk automatisch al dat je overweg kan met veelvoorkomende programma’s, zoals Microsoft Office. Zijn er specifieke programma’s waar je mee overweg kunt en die van pas komen in de functie waarop je solliciteert? Benoem deze dan zeker op je cv en geef ook hierbij aan in welke mate je deze vaardigheden beheerst. 

 

Focus op functieomschrijving

Bij het opstellen van je cv en sollicitatiebrief is het belangrijk altijd de vraag te stellen of een bepaalde vaardigheid of competentie van belang is voor de functie waarop je solliciteert. Is het antwoord ja? Zet deze dan op je cv en bedenk alvast een of twee voorbeelden waaruit blijkt dat je deze vaardigheid of competentie inderdaad beheerst. Zo ben je goed voorbereid voor een eventueel sollicitatiegesprek. Is het antwoord nee? Laat het benoemen dan achterwege en ga op zoek naar vaardigheden en competenties die beter aansluiten op de functie. Zo vergroot je de kans op succes!

Deel dit artikel

Blijf lekker hangen. Lees deze posts.